Grafika reprezentująca szkolenia firmy Google
Na każdym etapie transformacji cyfrowej oraz podczas prowadzenia projektów wykorzystujących narzędzia chmurowe pomagamy naszym klientom w procesie budowania kompetencji. Oferujemy zarówno gotowe, dostępne od zaraz produkty szkoleniowe oraz takie, które dostosowujemy do doświadczenia oraz potrzeb danej organizacji. Doradzamy w wyborze narzędzi szkoleniowych w zależności od etapu rozwoju firmy na drodze cyfrowej transformacji.

Produkty szkoleniowe oferowane przez Chmurę

Program szkoleń i certyfikacji Google Cloud

Programy szkoleniowe organizowane przez Chmurę Krajową oraz Google Cloud umożliwiają zdobycie cennych kompetencji, które uczestnicy kursów będą mogli potwierdzić zdając egzamin na jedną z 9 certyfikacji.


Program szkoleń i certyfikacji Google Cloud to jedyny program szkoleniowy Google Cloud w Polsce, którego celem jest przygotowanie uczestników do certyfikacji.

Pakiet Programu szkoleń i certyfikacji Google Cloud zawiera:

Pakiet Programu szkoleń i certyfikacji Google Cloud zawiera:

12-miesięczny dostęp do zasobów treningowych Google Cloud: 60+ kursów na żądanie na platformie e-learningowej Coursera,
12-miesięczny dostęp do Self-Paced Labs: 300+ laboratoriów na platformie e-learningowej Qwiklabs,
voucher na egzamin dla wybranej ścieżki certyfikacyjnej,

Udział w grupie kohortowej przez 6 tygodni:

grupa on-line w ramach Google Group, której częścią będzie certyfikowany przez Google trener,
office hours - zajęcia on-line, prowadzone za pomocą Google Meet przez trenera grupy
opiekę managera programu.

Cena regularna to: 3450 PLN netto

Program podnoszenia kompetencji chmurowych dla Enterprise

Dla organizacji, które potrzebują przeszkolić dużą liczbę pracowników oferujemy opracowanie indywidualnego planu nauki, dostępu do materiałów szkoleniowych oraz całościowego wsparcia w procesie podnoszenia kompetencji. Zapraszamy do kontaktu w celu przygotowania indywidualnej oferty.


Jak zdobywać wiedzę

Platformy e-learningowe:

Wiedzę o Google Cloud można zdobywać korzystając z platform e-learningowych. Nauka online w modelu na żądanie umożliwia przyswajanie wiedzy w wygodnym dla użytkownika czasie i tempie.

Coursera, Pluralsight

Obszerny katalog szkoleń, które składają się z części teoretycznej w formie wideo oraz części praktycznej w formie laboratoriów. Materiały audiowizualne są przygotowane i prezentowane przez doświadczonych inżynierów oraz architektów.

Zobacz nasze gotowe pakiety szkoleniowe

Qwiklabs

To katalog ponad 300 laboratoriów - ćwiczeń i wyzwań. Wykorzystując tę platformę można w łatwy sposób rozpocząć zbieranie doświadczenia “hands-on”, ponieważ program powołuje dla osoby wykonującej ćwiczenie środowisko zbliżone do pełnoprawnego konta w konsoli Google Cloud.

Zobacz nasze gotowe pakiety szkoleniowe

Szkolenia z trenerem

Szkolenia organizowane we współpracy z certyfikowanymi partnerami edukacyjnymi są prowadzone przez ekspertów - doświadczonych praktyków posiadających obszerną wiedzę o Google Cloud. Odbywają się w trybie online lub on-site, mogą trwać kilka godzin lub kilka dni. Tempo nauki i zakres materiału dostosowujemy do wiedzy, potrzeb i wielkości danej organizacji.

Wspieramy naszych klientów w zakresie przygotowania do certyfikacji oraz rozwoju kompetencji zespołu w wybranym obszarze Google Cloud.

Dowiedz się więcej


Jak potwierdzić kompetencje?

Odznaki - skill badges

wskazują na konkretne umiejętności posiadacza danej odznaki
ukończenie skill badges powiązanych z konkretnym certyfikatem pomaga przećwiczyć i lepiej przyswoić część wiedzy wymaganej na egzaminie certyfikacyjnym
odznakę zdobywa się na platformie e-learningowej Qwiklabs - należy wykonać serię laboratoriów, a następnie ukończyć laboratorium testowe, sprawdzające czy użytkownik potrafi samodzielnie rozwiązać konkretny problem lub powołać do działania potrzebne komponenty Google Cloud bez wskazówek czy podpowiedzi

Certyfikaty

Fundamentem cyfrowej transformacji przedsiębiorstw jest rozwój kompetencji pracowników. Tylko odpowiednio wykształcone kadry poradzą sobie z adopcją nowoczesnych technologii, które przyspieszają rozwój przedsiębiorstw.
Certyfikacja potwierdza posiadanie przez pracowników najwyższych kompetencji w danym obszarze, a co za tym idzie umiejętności najbardziej efektywnego wykorzystania oferowanych możliwości.

Foundational


certyfikacja na poziomie podstawowym potwierdza szeroką wiedzę na temat koncepcji chmury oraz produktów, usług, narzędzi, funkcji, korzyści i przypadków użycia Google Cloud, w szczególności zrozumienie możliwości Google Cloud

certyfikat jest odpowiedni dla osób na stanowiskach nietechnicznych, które mogą zwiększyć wartość swojej organizacji, zdobywając wiedzę o chmurze i które mają niewielkie lub żadne praktyczne doświadczenie w Google Cloud

Associate


rekomendowane 6 miesięcy praktycznego doświadczenia w środowisku chmurowym

certyfikat potwierdza znajomość technicznych aspektów budowania, monitorowania i zarządzania projektami

posiadacze certyfikatu mają ogólny zakres wiedzy w tematyce Google Cloud oraz potrafią wdrażać gotowe rozwiązania chmurowe

Professional


rekomendowane 3 lata praktycznego doświadczenie w obsłudze projektów chmurowych

koncentracja na wysoce wyspecjalizowanych rolach w organizacji takich jak Developer, Security Engineer czy Data Engineer

posiadacze certyfikatu mają głęboką wiedzę techniczną, potrafią samodzielnie pracować w roli, z której są certyfikowane oraz umieją przełożyć wymagania biznesowe i zaproponować dla nich rozwiązania na Google Cloud

Ścieżki rozwojowe i certyfikacyjne Google Cloud
Cloud Digital Leader

Associate Cloud Engineer

Professional Cloud Architect

Professional Data Engineer

Professional Cloud Developer

Professional Cloud DevOps Engineer

Professional Cloud Network Engineer

Professional Cloud Security Engineer

Professional Collaboration Engineer

Professional Machine Learning Engineer
Informacje o egzaminie na certyfikacje Google Cloud Professional i Associate:
zanim zapiszesz się na egzamin, zapoznaj się ze wskazówkami Google dotyczącymi przygotowań, wymaganych kompetencji oraz samego egzaminu tutaj
wszystkie egzaminy odbywają się w języku angielskim,
egzamin można zdawać stacjonarnie, w jednym z autoryzowanych centrów szkoleniowych lub online (tylko ACE, PCA).

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami