Środowisko chmury obliczeniowej z uwzględnieniem rozwiązań systemowych marki Microsoft
Pakiet Microsoft 365 posiada szereg zabezpieczeń zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych w organizacji.Przeznaczony jest dla firm oraz instytucji działających w branżach przetwarzających wyjątkowo wrażliwe dane, możliwe jest wdrożenie Microsoft 365 Security Pack. Są to zarówno dodatkowe funkcjonalności związane z bezpieczeństwem, ale też dodatkowa konfiguracja istniejących zabezpieczeń, w taki sposób, aby podnieść poziom ochrony, oprócz tego Microsoft 365 Security Pack to również implementacja mechanizmów pozwalających na bieżące audytowanie środowiska pod kątem podatności na różne ataki. Projekt rozpoczyna się od audytu istniejącego w organizacji środowiska Microsoft 365 pod kątem bezpieczeństwa, co pozwala wytypować obszary wymagające wzmocnienia. Niektóre wersje SOC mogą wymagać dokupienia dodatkowych licencji w celu konfiguracji usług, których organizacja na ten moment nie posiada.
Dla kogo?
Dla organizacji, które działają w sektorach regulowanych i chcą korzystać z zalet chmurowych rozwiązań Microsoft 365.

Rodzaje rozwiązania

SOC Basic

SOC Premium

SOC ISO

Korzyści

Poziom bezpieczeństwa środowiska Microsoft 365 dostosowany do potrzeb organizacji

Zgodność z zewnętrznymi normami bezpieczeństwa

Wsparcie doświadczonego zespołu we wdrożeniu

Odciążenie wewnętrznego działu IT

Pomoc w odwzorowaniu procesów biznesowych organizacji w środowisku Microsoft 365

Szkolenia dla administratorów i użytkowników - łatwiejsze rozpoczęcie pracy z nowym narzędziem

Model rozliczenia

Wycena indywidualna na podstawie skali projektu
Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami