Landing zone to skonfigurowane przez ekspertów środowisko chmurowe Microsoft Azure lub Google Cloud. Pozwala na uruchomienie nowych lub migrację istniejących aplikacji. Gotowe do pracy środowiska chmurowe pozwalają na szybkie rozpoczęcie pracy w nowym modelu. Landing zone ułatwia przejście organizacji do chmury, dzięki wykorzystaniu doświadczenia naszego zespołu w środowiskach cloud computing. Rozwiązanie to budowane jest w podejściu “Infrastructure as a code” w celu automatyzacji powoływania kolejnych środowisk dla różnych projektów. Dla Iaac wykorzystywane są technologie Terraform (Google Cloud i Microsoft Azure), Terragrunt (Google Cloud i Azure) lub Bicep (Azure).

Podczas prac nad landing zone wypracowane zostaje podejście do:
struktury organizacji
konwencji nazewniczej zasobów
monitoringu infrastruktury i zarządzania logami
zarządzania tożsamością i uprawnieniami topologii sieci i łączności z innymi środowiskami
zarządzania sekretami
zarządzania kosztami i budżetami.
Dla kogo?
Dla dowolnej wielkości organizacji, która chce rozpocząć rozwój swoich zasobów IT w chmurze przy wsparciu doświadczonych ekspertów

Rodzaje rozwiązania

Landing Zone

Secure Landing Zone

Korzyści

Wsparcie w podjęciu strategicznych decyzji dotyczących konfiguracji środowiska chmurowego

Skrócenie czasu wdrażania aplikacji w środowiskach chmurowych

Przygotowanie do udanej migracji do chmury

Automatyzacja wdrażania kluczowych usług (Terraform, Terragrunt, Bicep)

Model rozliczenia

Wycena indywidualna na podstawie wielkości i złożoności środowiska IT
Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami