Celem warsztatów poświęconych Google Cloud Platform jest umożliwienie pracownikom działu IT klienta szybkiego rozpoczęcia pracy w nowym środowisku. W zależności od wybranego wariantu szkolenia uczestnicy Google Cloud Platform Workshop szkolą się w zakresie podstaw konfiguracji i pracy w środowisku Google Cloud lub w obszarze bezpieczeństwa. Warsztaty są prowadzone w sposób praktyczny, w trakcie zajęć wiedza teoretyczna jest demonstrowana na środowiskach testowych. Google Cloud Platform Workshop ułatwiają administratorom przejście z dotychczasowego środowiska IT i szybsze rozpoczęcie pracy w środowisku chmurowym Google.
Dla kogo?
Dla administratorów systemów, sieci oraz bezpieczeństwa, którzy nie mieli dotychczas doświadczenia w pracy w Google Cloud Platform

Rodzaje rozwiązania

Introduction GCP

Networking GCP

Korzyści

Łatwiejsze rozpoczęcie pracy na Google Cloud Platform

Zrozumienie kluczowych pojęć i zasad funkcjonujących na platformie Google Cloud

Pomoc zespołowi IT w pozyskaniu nowych, chmurowych kompetencji

Model rozliczenia

Koszt pojedynczego warsztatu: 2500 PLN netto. Klienci Chmury Krajowej mają możliwość otrzymania szkolenia bezpłatnie.
Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami