Angażujemy się w działalność edukacyjną i upowszechnianie nowych technologii.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, ponieważ zależy nam na coraz lepszym zrozumieniu wartości, które dają rozwiązania chmurowe.

Szkolenia jednodniowe

Taka okazja długo się nie powtórzy: bezpłatna, jednodniowa sesja szkoleniowa prowadzona przez certyfikowanych trenerów Google! To unikalna możliwość podstawowego przeszkolenia i rozpoczęcia przygody z Google Cloud, bez ponoszenia opłat. Ten zestaw kursów to fundament wiedzy na temat chmury i pierwszy krok w jej kierunku. Warto rozpocząć od nich edukację, przed przystąpieniem do dalszych kursów oraz certyfikacji.

Linki do formularza rejestracyjnego przenoszą na platformę Jellyfish, na której są udostępnione kursy. Zapraszamy!Szkolenia

Programy szkoleniowe organizowane przez Chmurę Krajową oraz Google Cloud umożliwiają zdobycie cennych kompetencji, które uczestnicy kursów będą mogli potwierdzić zdając egzamin na jedną z 8 certyfikacji.

Program szkoleniowy zawiera:

W module online on-demand:

12-miesięczny dostęp do zasobów treningowych Google Cloud: 30+ kursów on-demand,
12-miesięczny dostęp do Self-Paced Labs (Qwiklabs): 300+ laboratoriów,
voucher na egzamin dla wybranej ścieżki certyfikacyjnej.

Przez 6-10 tygodni, w zależności od wybranej ścieżki certyfikacyjnej:

dedykowaną grupę on-line w ramach Google Group, której częścią będzie certyfikowany przez Google trener,
office hours - zajęcia on-line w ramach Google Meet, prowadzone przez trenera grupy,
opiekę managera programu.
Promocyjna cena pakietu wynosi 2110 PLN netto - standardowa cena modułów wchodzących w skład pakietu to 4400 PLN netto.

Dodatkowo, równowartość wszystkich środków przeznaczonych na szkolenia zostanie zwrócona w postaci kredytów do wykorzystania na platformie Google Cloud Platform. Dzięki temu można szybko zastosować zdobytą wiedzę w praktyce.
14.07.2020 PDE - Professional Data Engineer
Terminy szkoleń mogą ulec zmianie.

Chmura Krajowa wraz z Partnerami szkoleniowymi umożliwia zdobycie lub pogłębienie wiedzy związanej z biznesowymi, operacyjnymi oraz technicznymi aspektami pracy z Google Cloud Platform.

Certyfikaty

Fundamentem cyfrowej transformacji przedsiębiorstw jest rozwój kompetencji pracowników. Tylko odpowiednio wykształcone kadry poradzą sobie z adopcją nowoczesnych technologii, które przyspieszają rozwój przedsiębiorstw.
Certyfikacja potwierdza posiadanie przez pracowników najwyższych kompetencji w danym obszarze, a co za tym idzie umiejętności najbardziej efektywnego wykorzystania oferowanych możliwości.
Ścieżki rozwojowe i certyfikacyjne Google Cloud
Associate Cloud Engineer

Professional Cloud Architect

Professional Data Engineer

Professional Cloud Developer

Professional Cloud DevOps Engineer

Professional Cloud Network Engineer

Professional Cloud Security Engineer

Professional Collaboration Engineer
Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami