Wdrożenie usług chmury publicznej budzi w wielu organizacjach obawy o zgodność z wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi. Zmienność otoczenia prawnego oraz brak konkretnych wytycznych to jedne z najczęściej wskazywanych blokerów migracji do środowisk chmurowych.

Chmura Krajowa zapewnia wsparcie na każdym etapie procesu wdrożenia skupiając się zarówno na aspektach formalno-prawnych jak również technologicznych. Interdyscyplinarny zespół ekspertów pomaga klientom we wdrożeniu procesów, opracowaniu odpowiedniej dokumentacji oraz projektowaniu architektury bezpieczeństwa uwzględniającej wymagania prawne, regulacje wewnętrzne i specyficzne uwarunkowania danych sektorów.

Jednocześnie architekci bezpieczeństwa Chmury Krajowej w ramach świadczenia usługi Cloud Security Assessment wspierają klientów w projektowaniu i ocenie bezpieczeństwa architektury z uwzględnieniem najlepszych praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania.

Zapewniamy wsparcie we wdrożeniu procesów oraz przygotowaniu dokumentacji, w szczególności w zakresie:
identyfikacji wymagań prawnych i regulacyjnych
analizie ryzyka i wyborze odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych
klasyfikacji informacji i ocenie możliwości przetwarzania ich w chmurze obliczeniowej
spełnienia wymagań RODO i przepisów dot. ochrony danych osobowych (np. weryfikacja dostawcy, privacy by design, ocena skutków dla ochrony danych (DPIA), opisy stosowanych środków technicznych i organizacyjnych)
opracowaniu dodatkowej dokumentacji (np. w zakresie zarządzania dostępem, obsługą incydentów, zarządzaniem kluczami, monitorowaniem zdarzeń)
wdrożeniu procesów związanych z zapewnieniem ciągłości działania (np. identyfikacja procesów krytycznych, plan awaryjny, plany wyjścia)
audytu i aktualizacji regulacji wewnętrznych
Dla kogo?
Dla dowolnej wielkości organizacji, która chce rozpocząć rozwój swoich zasobów IT w chmurze przy wsparciu doświadczonych ekspertów

Korzyści

Możliwość korzystania ze środowisk chmury publicznej przy zachowaniu wysokich standardów w obszarze bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania

Bezpieczeństwo prawne: spełnienie wymagań prawnych i regulacyjnych

Zwiększenie bezpieczeństwa i ograniczenie materializacji zagrożeń

Budowa zaufania wśród klientów i partnerów biznesowych

Wsparcie ekspertów doświadczonych w zapewnieniu zgodności oraz budowie bezpiecznych środowisk chmurowych

Szybkość wdrożenia

Model rozliczenia

Opłata za wsparcie zależna od skali i zakresu projektu
Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami