Cloud Security Assessment to usługa spersonalizowanej oceny bezpieczeństwa rozwiązań chmurowych wykorzystywanych w organizacji. Analiza kluczowych obszarów pozwala określić mocne i słabe strony zabezpieczeń. Obszary podlegające weryfikacji to m.in. zarządzanie tożsamością i dostępem, bezpieczeństwo operacyjne, a także zabezpieczenia platformy chmurowej, aplikacji i danych.

Cloud Security Assessment pozwala na szybką identyfikację słabych punktów, które należy poprawić poprzez ich modyfikację lub lepsze egzekwowanie polityk bezpieczeństwa.
Dla kogo?
Dla klientów korzystających lub planujących korzystać z usług Microsoft Azure lub Google Cloud zgodnie z najlepszymi praktykami w dziedzinie bezpieczeństwa.

Korzyści

Identyfikacja ryzyk w obszarze zabezpieczeń środowiska chmurowego

Wyznaczenie minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla klientów planujących wejście do Microsoft Azure lub Google Cloud

Zdobycie wiedzy na temat obszarów bezpieczeństwa do doskonalenia

Model rozliczenia

Oferujemy elastyczne formy rozliczania pracy naszych specjalistów w zależności od złożoności i przewidywanej czasochłonności projektu.
Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami