Produkty

Usługi kryptograficzne

Kryptografia, czyli szyfrowanie danych należy do najważniejszych mechanizmów bezpieczeństwa IT. Jest to podstawowe narzędzie osiągania poufności i integralności używane do ochrony przechowywanych danych.

Dane przechowywane na Platformie Chmury Krajowej są zabezpieczone na kilku poziomach. Chmura Krajowa zapewnia szyfrowanie danych na poziomie infrastruktury - ten proces nie wymaga żadnego działania po stronie użytkownika. Zapewnia to poufność danych oraz ich ochronę przed osobami nieuprawnionymi posiadającymi fizyczny dostęp do sprzętu, takimi jak technicy, serwisanci, na każdym etapie życia fizycznych nośników, w trakcie ich pracy, awarii czy wycofania z użycia.

Dla kogo?
Usługa szyfrowania jest dostępna dla wszystkich naszych klientów korzystających z Platformy Chmury Krajowej, którzy potrzebują wysokiego poziomu ochrony danych.

Rodzaje rozwiązania

Klucze zarządzane przez OChK

Klucze zarządzane przez klienta

Szyfrowanie maszyn wirtualnych

Korzyści

Wyższy poziom bezpieczeństwa danych przechowywanych w chmurze

Zgodność z wewnętrznymi politykami lub zewnętrznymi regulacjami (np. komunikatem UKNF, zgodność z normami ISO), które nakładają obowiązek zarządzania procesami kryptograficznymi danych przetwarzanych w chmurze

Model rozliczenia

Testowa wersja usługi jest bezpłatna. Docelowo opłata będzie pobierana za każdą aktywną wersję klucza oraz za ilość operacji kryptograficznych.
Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami