Produkty

Platforma Chmury Krajowej

Platforma Chmury Krajowej to usługi i produkty chmurowe zaprojektowane i zarządzane przez OChK. Platforma jest zbudowana w oparciu o stos technologiczny VMware, co ułatwia migrację ze względu na kompatybilność z większością rozwiązań na rynku. Dzięki budowie infrastruktury w modelu hiperkonwergentnym (HCI) osiągnęliśmy wymaganą elastyczność i łatwość w zarządzaniu zarówno w obszarze zasobów dyskowych (vSAN,) jak i sieci (NSX). Platforma Chmury Krajowej pozwala dostarczać moc obliczeniową w formie usługi wirtualnego serwera, przestrzeni dyskowej i pamięci operacyjnej. Dane są przetwarzane i przechowywane w bezpiecznych centrach danych Chmury Krajowej. Zasoby te mogą być elastycznie skalowane w zależności od potrzeb klienta, który płaci tylko za faktycznie wykorzystane zasoby.

Dla kogo?
Platforma Chmury Krajowej jest przeznaczona dla organizacji, które chcą elastycznie dostosowywać swoje zasoby IT do zmieniających się potrzeb biznesowych.

Elementy Platformy

Maszyny wirtualne
Dysk blokowy
Dysk plikowy
Dysk obiektowy
WORM as a Service
Łącze dedykowane
VPN
Dostęp do internetu

Korzyści

Optymalizacja kosztów - płatność za faktycznie wykorzystane zasoby

Szybkie powoływanie zasobów

Elastyczność - łatwe skalowanie zasobów, dostosowane do aktualnego obciążenia systemów

Bezpieczne zasoby o wysokiej dostępności zlokalizowane w Polsce

Dostęp do zintegrowanego systemu zarządzania:
Interfejs graficzny VMware vRealize Automation
Automatyzacja wykorzystania maszyn za pomocą Automated Lifecycle Management - powoływanie, zatrzymywanie i zawieszanie instancji według zadanego harmonogramu
Powoływanie środowisk dostosowanych do potrzeb organizacji

Model rozliczenia

Usługa rozliczana jest godzinowo,
w cyklu miesięcznym za zużywane zasoby lub ich zadeklarowane zużycie, w zależności od wybranego rozwiązania.
Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami