Produkty

Platforma kontenerowa

Grafika przedstawiająca funkcjonowanie chmury obliczeniowej

Platforma Konterowa pozwala na uruchomienie jednego lub więcej klastrów Kubernetes. Chmura Krajowa utrzymuje węzły zarządcze (Master node) klastra, a klient powołuje i zarządza własnymi węzłami roboczymi (Worker node). Ma także pełny dostęp do API klastra Kubernetes, poprzez które może powoływać aplikacje i inne obiekty w klastrze.

Dla kogo?
Dla wszystkich organizacji, które potrzebują zaawansowanego, elastycznego środowiska do rozwoju oraz uruchamiania skonteneryzowanych aplikacji, zazwyczaj rozwijanych w architekturze mikrousługowej.

Rodzaje rozwiązania

Anthos w Chmurze

Korzyści

Szybkie powoływanie klastrów Kubernetes z portalu samoobsługowego

Możliwość skorzystania z integracji z mechanizmami automatyzacji, stosowanymi przez użytkownika

Utrzymanie i aktualizacja węzłów zarządczych całkowicie po stronie Chmury Krajowej

Możliwość integracji z innymi usługami zarządzanymi przez Chmurę Krajową, m.in. repozytorium obrazów kontenerów, repozytorium wzorów plików uruchomieniowych aplikacji i usług w klastrze, centralną składnicą logów, repozytorium kodu i dyskiem blokowym

Model rozliczenia

Usługa rozliczana w cyklu miesięcznym za wykorzystane maszyny wirtualne powołane jako węzły robocze klastrów.
Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami