Platforma Chmury Krajowej

Maszyny wirtualne

Maszyna wirtualna jest logiczną jednostką, odpowiednikiem serwera, funkcjonującą w zwirtualizowanych za pomocą oprogramowania VMware vSphere zasobach centrów danych Chmury Krajowej. Maszyna określona jest przez liczbę wirtualnych procesorów, liczbę pamięci operacyjnej RAM oraz przestrzeń dysku blokowego wyrażoną w gigabajtach.

Dla kogo?
Klient może samodzielnie powoływać wiele maszyn dostosowanych do jego potrzeb, a następnie zmieniać ich parametry tak, aby osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Chmura Krajowa przygotowała najpopularniejsze konfiguracje oraz systemy operacyjne, aby przyspieszyć proces tworzenia środowisk spełniających oczekiwania klienta.

Rodzaje rozwiązania

General Purpose
High Memory
Ultra Memory
Maszyny ze względu na bezpieczeństwo zasobów mogą być powołane:
w 1 centrum danych (opcja Standard - brak replikacji dysków wirtualnych w ramach strefy dostępności),
w 2 centrach danych (opcja Enterprise - synchroniczna replikacja dysków wirtualnych w ramach strefy dostępności).

Korzyści

Optymalizacja kosztów - klient płaci tylko za wykorzystane zasoby

Bezpieczne zasoby o wysokiej dostępności zlokalizowane w Polsce, gotowe do wykorzystania w ciągu kilku minut:
Dostęp do zintegrowanego systemu zarządzania: interfejs graficzny VMware vRealize Automation
Powoływanie środowisk dostosowanych do potrzeb organizacji

Elastyczność - wirtualne maszyny skalowane pionowo lub horyzontalnie na żądanie

Możliwość zarządzania zasobami chmur publicznych

Model rozliczenia

Usługa rozliczana jest w cyklu miesięcznym za używane zasoby (vCPU, vRAM) oraz za zadeklarowaną przestrzeń blokową. Klient ma dostęp do portalu umożliwiającego powołanie maszyn (CMP - Cloud Management Portal).
Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami