Produkty

Kopie zapasowe

BaaS to system zabezpieczeń danych i możliwość tworzenia kopii zapasowych środowiska zarówno w chmurze, prywatnej lub publicznej, jak i w serwerowni klienta.

Usługa jest bardzo elastyczna: wspólnie z klientem ustalamy nie tylko zakres danych objętych procesem ochrony i częstotliwość wykonywania kopii, ale także czas ich przechowywania oraz przestrzeń dyskową, na której są składowane.

Zabezpieczone mogą być serwery, zarówno wirtualne, jak i fizyczne, bazy danych, aplikacje i środowiska stacji roboczych. BaaS może też obejmować platformy takie jak Microsoft 365, aplikacje Google Drive i Gmail, a także systemy pocztowe, np. Microsoft Exchange.

Dla kogo?
Usługi BaaS przeznaczone są dla klientów, którzy chcą zwiększyć bezpieczeństwo swoich danych poprzez wykonywanie i przechowywanie ich kopii lub archiwum w różnych lokalizacjach.

Rodzaje rozwiązania

Kopia zapasowa maszyn wirtualnych klienta w Chmurze Krajowej

Kopia zapasowa serwerów klienta (wirtualnych lub fizycznych)

Kopia zapasowa stacji roboczej klienta


Disaster Recovery as a Service: Centrum Zapasowe Chmury Krajowej jako usługa
Disaster Recovery as a Service: usługa Azure

Korzyści

Szybkie uruchomienie dzięki automatyzacji wybranych procesów

Obniżenie kosztów - tworzenie kopii zapasowych bez ponoszenia nakładów na infrastrukturę oraz późniejszego jej utrzymania

Bezpieczeństwo danych - kopie w wielu ośrodkach

Kontrola jakości kopii zapasowych składowanych danych

Spełnienie wymogów regulacyjnych przez podmioty nadzorowane

Możliwość szyfrowania danych własnym kluczem

Opcja szybkiego wykonania testów odtworzeniowych

Model rozliczenia

Opłata na podstawie wykorzystania dwóch parametrów: backupu (miesięczna opłata za agenta) i wykorzystania przestrzeni dyskowej (za 1 GB w rytmie dobowym).
Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami