Grafika przedstawiająca usługi zarządzania
Platforma udostępnia narzędzia niezbędne do sprawnej realizacji zadań związanych z zarządzaniem uruchomionymi środowiskami, dostępem do nich oraz kontrolą kosztów. Klient może wybrać najbardziej odpowiedni model uruchamiania zasobów: manualny poprzez webowy portal lub automatyczny, z wykorzystaniem providera Terraform. Aby ułatwić proces zarządzania kosztami uruchomionych projektów Platforma udostępnia moduł raportowy z wbudowanymi mechanizmami kontroli kosztów.

Usługi

Portal

Infrastructure as Code

Billing

API

Korzyści

Wygodne narzędzie do monitoringu i kontroli kosztów

Prosta integracja poprzez REST API z innymi systemami w organizacji

Automatyzacja zarządzania środowiskiem:
zwiększa odporność na błędy użytkowników
upraszcza zarządzanie
skraca time-to market aplikacji.

Model rozliczenia

Usługi bezpłatne dla użytkowników Platformy OChK
Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami