Usługa WORM as a Service to obiektowy magazyn danych w chmurze wykorzystujący technologię WORM (write-once-read-many). Rozwiązanie uniemożliwia modyfikację raz zapisanych dokumentów, dla zapewnienia ich niezmienności i integralności. Zapisane w magazynie dane są zabezpieczone przed przypadkowym usunięciem poprzez dodatkowo uruchomione mechanizmy gwarantujące ich nieusuwalność w okresie retencji. Przechowywane dane są replikowane - przechowujemy wiele kopii obiektów, aby były one zawsze dostępne. Dla większego bezpieczeństwa przechowywane dane są szyfrowane. Usługa jest świadczona w oparciu o technologię poddaną audytom wiodących firm w zakresie zgodności z wymaganiami Unii Europejskiej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta w kontekście "trwałego nośnika".
Dla kogo?
Usługa przeznaczona jest dla wszystkich podmiotów, na których spoczywa obowiązek przetwarzania danych, a zwłaszcza tych, które muszą udostępniać dane klientom na "trwałym nośniku" i spełnić wymagania wynikające z regulacji RODO i MIFID2.

Rodzaje rozwiązania

Korporacyjny

Zgodności

Przechowywane dane są replikowane - przechowujemy wiele kopii obiektów, aby były one zawsze dostępne. Dla większego bezpieczeństwa przechowywane dane są szyfrowane.

Korzyści

Rozliczanie za realną ilość przechowywanych danych

Integracja z własnymi rozwiązaniami, usługa dostępna za pośrednictwem REST API oraz protokołu zgodnego z S3

Przechowywanie dużych wolumenów danych

Opisanie obiektów dodatkowymi metadanymi, które ułatwiają i przyspieszają ich wyszukiwanie

Gwarantowana dostępność usługi na poziomie 99%

Model rozliczenia

Usługa rozliczana jest w cyklu miesięcznym za zadeklarowaną przestrzeń w gigabajtach.
Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami