Grafika przedstawiająca funkcjonowanie szyfrowanie danych
Szyfrowanie danych należy do najważniejszych mechanizmów bezpieczeństwa. Jest to podstawowe narzędzie osiągania poufności i integralności używane do ochrony przechowywanych danych. Platforma OChK zabezpiecza dane na kilku poziomach.

Zapewniamy szyfrowanie danych na poziomie infrastruktury, ten proces nie wymaga żadnego działania po stronie użytkownika. Zapewnia to poufność danych oraz ich ochronę przed osobami nieuprawnionymi posiadającymi fizyczny dostęp do sprzętu, takimi jak technicy, serwisanci, na każdym etapie życia fizycznych nośników, w trakcie ich pracy, awarii czy wycofania z użycia.

Dodatkowo użytkownik może korzystając z funkcji udostępnionych na Platformie, samodzielnie zaszyfrować dane przechowywane na dyskach maszyny wirtualnej. W zależności od wymagań w zakresie kryptografii klient ma możliwość wybrania w jakim zakresie chce zarządzać kluczami szyfrującymi.

Mechanizm szyfrowania maszyn wirtualnych wykorzystuje powszechnie stosowany, bezpieczny algorytm kryptograficzny - klucze symetryczne AES o długości 256 bitów.
Dla kogo?
Usługa skierowana do organizacji przetwarzających szczególnie wrażliwe dane, zwłaszcza na rynkach regulowanych (m.in. finanse, ochrona zdrowia).

Rodzaje rozwiązania

Klucze zarządzane przez Chmurę Krajową

Klucze zarządzane przez klienta

Model rozliczenia

Aktualnie dostępna jest wersja Beta usługi, za którą nie jest pobierana opłata.
Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami