Grafika prezentująca usługę sieć
W ramach Platformy OChK możliwe jest tworzenie wirtualnych sieci tak jak w fizycznym centrum przetwarzania danych. Usługa umożliwia zaprojektowanie i budowę architektury sieciowej tworząc powiązane ze sobą routery i switche. Konfiguracja reguł zapory sieciowej pozwala zapewnić ściśle określony poziom segmentacji oraz izolacji tworzonych sieci prywatnych. Każda wykreowana sieć może posiadać dostęp do Internetu.

Rodzaje usług

vNet

VRF

Firewall

Next Generation Firewall

NAT

Load Balancer

Korzyści

Elastyczność - możliwość szybkich zmian konfiguracji

Bezpieczeństwo - poprzez separację środowisk w zależności od przeznaczenia (np. PROD/TEST)

Homogeniczność - połączenie z innymi usługami Chmury Krajowej w ramach jednej infrastruktury sieciowej bez konfiguracji dodatkowych połączeń.

Model rozliczenia

Podstawowe usługi są bezpłatne dla użytkowników Platformy OChK.
Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami