Grafika prezentujące usługę serwerów dedykowanych
Usługa Serwer Dedykowany jest przeznaczona dla klientów, którzy chcą powoływać maszyny wirtualne na wydzielonym serwerze. W ramach usługi udostępniane jest zwirtualizowane środowisko wraz z systemem umożliwiającym zarządzanie maszynami wirtualnymi. Zasoby mogą być uruchamiane poprzez portal użytkownika, REST API oraz z wykorzystaniem Terraform. Separacja fizyczna ułatwia spełnienie wymagań bezpieczeństwa oraz zgodności z zasadami licencjonowania oprogramowania. Klient może wybrać następujące parametry serwera: liczbę procesorów, pojemność pamięci RAM oraz pojemność dysków.
Dla kogo?
Usługa skierowana do organizacji o wysokich wymaganiach prawnych, licencyjnych lub bezpieczeństwa przetwarzanych danych

Korzyści

Spełnienie restrykcyjnych wymagań dotyczących przetwarzania danych

Możliwość uruchamiania dowolnej ilości wirtualnych maszyn w ramach przydzielonych zasobów

Spełnienie warunków licencyjnych

Zalety serwera fizycznego bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem i samodzielnym zarządzaniem infrastrukturą fizyczną

Model rozliczenia

Stała opłata miesięczna niezależnie od ilości wykorzystanych zasobów.
Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami