Rosnąca liczba danych gromadzonych i przetwarzanych w organizacjach stawia szereg wyzwań związanych z ich przechowywaniem. Zarządzający środowiskiem IT muszą znaleźć balans pomiędzy kosztami przechowywania, dostępnością oraz odpowiednim poziomem bezpieczeństwa. To duże wyzwanie, zwłaszcza dla organizacji, które przetwarzają dane liczone w petabajtach. Dodatkowym utrudnieniem może być działalność na rynku regulowanym, na którym wymagania dotyczące przechowywania danych są restrykcyjne i mogą zostać poddane szczegółowej weryfikacji przez podmiot nadzorujący.

Stworzenie środowiska optymalnego zarówno pod kątem wydajności jak i kosztów jest możliwe dzięki zastosowaniu różnego typu magazynów danych. W zależności od potrzeb klient ma możliwość wyboru wysokowydajnych dysków nvme lub zoptymalizowanych pod kątem wydajności, ale optymalnych kosztowo macierzy obiektowych. Niezmienne jest wysokie bezpieczeństwo rozwiązań Platformy OChK i możliwość elastycznego rozszerzania posiadanych zasobów.
Dla kogo?
Dla firm, które chcą mieć pewność, że ich dane są przechowywane w bezpieczny sposób z uwzględnieniem optymalizacji budżetu.

Rodzaje rozwiązania

Dysk blokowy

Dysk plikowy

Dysk obiektowy

WORM

Multicloud storage

Model rozliczenia

Usługi rozliczane w cyklu miesięcznym za zadeklarowaną przestrzeń w gigabajtach.
Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami