Grafika prezentująca usługę Provider Terraform
Podejście Infrastructure as Code (Infrastruktura jak kod) zakłada, że procesy związane z powołaniem i konfiguracją infrastruktury powinny być zarządzane w taki sam sposób jak kod aplikacji, która na tej infrastrukturze jest uruchamiana. Ta metoda jest coraz powszechniejsza szczególnie w tworzeniu środowisk w chmurze.

Jest to nowoczesne i uznawane aktualnie za najbezpieczniejsze podejście do zarządzania zasobami IT. Pozwala zastąpić zarządzanie zasobami chmurowymi przez interfejs WWW na rzecz opisania wymaganych zasobów w pliku tekstowym, a następnie wykreowanie ich przy pomocy dodatkowego narzędzia w sposób zautomatyzowany. Najczęściej wykorzystywanym do tego narzędziem jest Terraform.

Chmura Krajowa udostępnia własnego Providera Terraform, aby umożliwić automatyczne powoływanie zasobów na Platformie. Provider Chmury Krajowej dostępny jest w oficjalnym repozytorium.
Dla kogo?
Dla organizacji, które mają rozbudowane środowiska IT i chcą optymalizować procesy zarządzania infrastrukturą wykorzystując narzędzia do automatycznego uruchamiania zasobów w chmurze.

Korzyści

Skrócenia czasu realizacji zadań oraz projektów

Możliwość łatwego odtwarzania środowisk

Możliwość tworzenia ujednoliconych środowisk w powtarzalny sposób

Możliwość stosowania najlepszych praktyk związanych z rozwojem i utrzymaniem kodu, również w warstwie infrastruktury (np. review, wersjonowanie)

Model rozliczenia

Usługa bezpłatna dla użytkowników Platformy OChK
Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami