Grafika przedstawiająca funkcjonowanie chmury obliczeniowej w systemie Chmury Krajowej
Platforma OChK to usługi i produkty chmurowe zaprojektowane i zarządzane przez Chmurę Krajową z wykorzystaniem stosu technologicznego VMware. Dzięki budowie infrastruktury w modelu hiperkonwergentnym (HCI) osiągnęliśmy wymaganą elastyczność i łatwość w zarządzaniu zarówno w obszarze zasobów dyskowych (vSAN,) jak i sieci (NSX).

W modelu IaaS dostarczamy moc obliczeniową w formie usług wirtualnego serwera oraz wydajną przestrzeń dyskową. Dane są przetwarzane i przechowywane w bezpiecznych centrach danych zlokalizowanych w Polsce. Dostępne usługi są elastycznie skalowane, klient płaci tylko za ich faktycznie wykorzystanie.

Wbudowane usługi bezpieczeństwa takie jak szyfrowanie czy mikrosegmentacja sieci zapewniają wysoki poziom ochrony danych, a ich szczegółowy dobór i konfiguracja zależy od potrzeb klienta. W szczególności uwzględniamy wymagania wynikające z przepisów oraz regulacji dotyczących przetwarzania danych wrażliwych.

Elastyczność architektury Platformy OChK oraz wsparcie doświadczonego zespołu inżynierów umożliwiają dostosowanie produktów i usług do specyficznych wymogów organizacji. Platforma pozwala na proste tworzenie rozwiązań hybrydowych, także w modelu multicloud, łącząc rozwiązania różnych dostawców chmur publicznych ze środowiskami on-premise.
Dla kogo?
Platforma OChK jest przeznaczona dla organizacji, które chcą elastycznie dostosowywać swoje zasoby IT do zmieniających się potrzeb biznesowych.

Usługi

Maszyny wirtualne

Sieć

Bezpieczeństwo

Przechowywanie danych

Operacje

Zarządzanie

Korzyści

Podejście “security first” - wysokie bezpieczeństwo stosowanych rozwiązań

Lokalizacja - centra danych zlokalizowane w Polsce

Optymalizacja kosztów - płatność za faktycznie wykorzystane zasoby

Elastyczność - łatwe skalowanie zasobów, dopasowanie do aktualnego obciążenia systemów

Automatyzacja - szybkie powoływanie zasobów dzięki automatyzacji zarządzania środowiskiem z poziomu kodu (Terraform)

Integracja - łatwość połączenia z innymi zasobami IT dzięki stosowi technologicznemu VMware

Bezpieczeństwo danych- wbudowane systemy szyfrowania oraz zarządzania kopiami zapasowymi

Dopasowanie do potrzeb- przetwarzanie danych na wydzielonych serwerach lub w pełni odizolowanej chmurze prywatnej

Zintegrowany system zarządzania

Model rozliczenia

Elastyczne modele: pay-as-you-go (za użyte zasoby) lub ryczałt, w zależności od potrzeb klienta. Dodatkowo naliczamy rabaty za wielkość zużycia zasobów lub za długość zobowiązania.
Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami