Grafika przedstawiająca funkcjonowanie chmury operacje
Zintegrowane narzędzia wspierające usługi Platformy pozwalają na ich monitorowanie zarówno pod kątem wydajności jak również bezpieczeństwa. Usługi LogEngine i Monitoring są zarządzane przez Chmurę Krajową i są dostępne dla każdego klienta, który korzysta z usług na Platformie. Są źródłem wiedzy niezbędnej dla administratorów, umożliwiają śledzenie aktywności w środowisku, analizowanie zdarzeń czy rozwiązywanie pojawiających się problemów.

Rodzaje rozwiązania

Monitorowanie

LogEngine

Korzyści

Niższe koszty utrzymania środowisk dzięki wykorzystaniu usług zarządzanych

Monitorowanie bezpieczeństwa usług

Szybsza reakcja na naruszenia lub nieprawidłowości w środowisku

Model rozliczenia

Usługa rozliczana za ilość danych przechowywanych w rejestrach.
Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami