W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i ciągłości działania organizacji oferujemy możliwość tworzenia kopii zapasowychzasobów uruchomionych zarówno w chmurze, jak również we własnej serwerowni. Kopie zapasowe umożliwiają odzyskanie danych w przypadku utraty dostępu w wyniku awarii lub kradzieży.

System kopii zapasowej zintegrowany jest z usługami Platformy OChK. Wszystkie komponenty zarówno serwery zarządzające jak i magazyny danych zlokalizowane są w naszych Centrach Danych. Usługa jest zarządzana przez Chmurę Krajową. Monitoring obejmuje wydajność, dostępność jak również bezpieczeństwo. Odpowiadamy również za aktualizację wszystkich systemów, w tym utrzymanie najnowszych wersji zabezpieczeń oprogramowania, zgodnie z przyjętą polityką bezpieczeństwa.

Zabezpieczeniem mogą być objęte serwery wirtualne, serwery fizyczne, bazy danych, aplikacje i środowiska stacji roboczych, jak również platformy np. Office 365 czy system pocztowy np. Microsoft Exchange.

Usługa kopii zapasowych umożliwia składowanie kopii zapasowych w modelu multicloud. Magazyn kopii zapasowych może znajdować na Platformie OChK, innej chmurze publicznej np. Google Cloud lub Azure czy w środowisku lokalnym. Istnieje elastyczna możliwość przenoszenia kopii pomiędzy różnymi dostawcami usług chmurowych.

Zintegrowanie środowiska lokalnego (on-premise) z usługą BaaS OChK pozwala na objęcie ochroną środowisk wirtualnych i fizycznych klienta oraz opcjonalnie składowanie danych w jego data center.
Dla kogo?
Usługa jest przeznaczona dla organizacji, które chcą zapewnić odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa swoich danych oraz ciągłość działania.

Rodzaje rozwiązania

Kopia zapasowa środowiska uruchomionego na Platformie OChK

Kopia zapasowa serwerów (wirtualnych lub fizycznych) w lokalizacji klienta

Kopia zapasowa stacji roboczych klienta

Korzyści

Szybkie uruchomienie usługi

Zabezpieczenie danych bez konieczności ponoszenia nakładów na infrastrukturę oraz utrzymanie systemów

Kontrola jakości kopii zapasowych składowanych danych poprzez automatyczne wykorzystanie mechanizmu walidacji integralności transportowanych oraz zapisywanych danych

Spełnienie warunków regulacyjnych narzucanych przez organy nadzorujące wzakresie kopii bezpieczeństwa

Możliwość przechowywania kopii zapasowych w wielu lokalizacjach - dane mogą być zabezpieczone na platformie OChK oraz w jednej lub kilku chmurach publicznych

Możliwość szybkiego wykonania testów odtworzeniowych, np. na potrzeby planów ciągłości działania lub audytów

Model rozliczenia

Klient rozliczany jest za usługę na podstawie dwóch parametrów: typ backupu (ochrona agentowa lub bezagentowa) oraz wykorzystana przestrzeń dyskowa na zachowane kopie za 1 GB.
Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami