Plikowa pamięć masowa (File Storage) to szybka i elastyczna pamięć masowa, która umożliwia zarówno współdzielenie plików między systemami oraz maszynami wirtualnymi, jak i wydajną pracę z nimi. Jest uzupełnieniem dla dysku blokowego.
Dla kogo?
Dysk plikowy zapewnia jednoczesny dostęp do składowanych danych dla wielu aplikacji/użytkowników. Wielkość przestrzeni plikowej może osiągać od pojedynczych gigabajtów aż do petabajtów i można ją skalować na bieżąco.
Ilość przechowywanych danych nie ma wpływu na wydajność rozwiązania. Jest to idealny rodzaj pamięci masowej do następujących typów zastosowań:
systemów zarządzania treścią,
kopii baz danych,
systemów z dużą liczbą operacji I/O,
współdzielenia danych między systemami.

Rodzaje rozwiązań dysku plikowego

Enterprise

Korzyści z usług dysku plikowego

Brak konieczności zarządzania sprzętem i systemami operacyjnymi

Administratorzy mogą skupić się na użytkownikach

Małe opóźnienia dla operacji plikowych

Duża szybkość operacji I/O

Dostęp do zasobów niezależnie od systemu operacyjnego (Windows, Linux lub MacOS)

Jednoczesny dostęp dla wielu aplikacji/użytkowników

Możliwość zarządzania uprawnieniami użytkowników w ramach domeny Windows

Ilość przechowywanych danych bez wpływu na wydajność rozwiązania

Możliwość szybkiego skalowania bez konieczności przewidywania potrzebnych zasobów

Rozszerzanie zasobów bez przerw w dostępności do danych i w funkcjonowaniu aplikacji

Model rozliczenia

Usługa rozliczana jest godzinowo w cyklu miesięcznym za zadeklarowaną przestrzeń w gigabajtach.
Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami