Historie naszych klientów / Booksy

Logotyp Booksy

Chmura Krajowa przeniosła aplikację Booksy do środowiska Google Cloud, co znacznie uprościło proces administracji infrastrukturą.

Booksy umożliwia rezerwację wizyt m.in. u fryzjera, kosmetyczki czy trenera personalnego.
Z serwisu korzysta już ponad 20 mln użytkowników w 100 krajach świata.

Zapewnienie dostępności aplikacji dużej liczbie klientów rozproszonych geograficznie przy jednoczesnej kontroli kosztów technologii to duże wyzwanie, angażujące dział IT.


Wyzwania

Rosnąca liczba użytkowników Booksy w różnych strefach czasowych, przejęcia konkurentów na lokalnych rynkach, gwałtowne zmiany zachowań klientów związane z COVID-19 i lockdownami - to wszystko powodowało, że zarządzanie infrastrukturą IT było coraz bardziej czasochłonnym i kosztownym procesem. Firma szukała bezpiecznej i skalowalnej technologii, która zmniejszy zaangażowanie IT i pozwoli skupić się na rozwoju produktu, jednocześnie optymalizując koszty podczas okresów lockdownu.

Z czym mierzyło się Booksy

Brak automatyzacji zarządzania infrastrukturą

Koszty utrzymania przeskalowanej infrastruktury w celu zapewnienia dostępności usługi

Duże zaangażowanie czasowe działu IT w tworzenie skryptów i aplikacji do zarządzania środowiskiem

Duże skoki zapotrzebowania na moc obliczeniową ze względu na gwałtowne zmiany na rynku

Rozwiązania

Eksperci Chmury Krajowej dokonali kompleksowej migracji środowiska IT do Google Cloud. Zespół doświadczonych inżynierów i architektów nie tylko przeniósł aplikację, ale także zoptymalizował środowisko pod kątem kosztów i bezpieczeństwa. Tym samym odciążył w procesie migracji dział IT Booksy, który mógł realizować bieżące zadania.

Nowe możliwości obsługi dynamicznie rosnącego ruchu w aplikacji
Wsparcie w uchmurowieniu platformy Booksy zgodnie z najlepszymi praktykami
Infrastructure as Code - ułatwienie skalowania biznesu (wejścia na nowe rynki geograficzne) czy rozwoju platformy
Optymalizacja architektury danych, a tym samym wsparcie dynamicznego rozwoju platformy

Rezultaty

Aplikacja Booksy została nie tylko przeniesiona do środowiska Google Cloud, ale również zoptymalizowana pod kątem maksymalnego wykorzystania zalet tej platformy. Obecnie środowisko automatycznie dostosowuje się do liczby użytkowników aplikacji, architektura sieciowa zapewnia stabilne, bezpieczne działanie, a zaawansowany system monitoringu czuwa nad całą infrastrukturą 24/7.

Zalety migracji do Google Cloud

Dział IT odzyskał czas na rozwój aplikacji, dzięki uproszczeniu zarządzania infrastrukturą

Usługa ma wysoką dostępność dla użytkowników, ponieważ Google Cloud automatycznie dostosowuje się do ich potrzeb

Migracja nie wiązała się w przerwą w działaniu usługi dla użytkowników

Booksy uzyskało elastyczne środowisko chmurowe wspierające dalszą międzynarodową ekspansję

Kontrola kosztów i ich automatyczne skalowanie wraz z poziomem obciążenia

20 mln

Liczba użytkowników Booksy na świecie

100

W tylu krajach użytkownicy wykorzystują Booksy do rezerwacji czasu

0

Tyle wynosił downtime (niedostępność aplikacji dla użytkowników) w trakcie migracji


Wykorzystane technologie

Google Kubernetes Engine

Virtual Private Cloud

Cloud Monitoring

Terraform

Locust

Case study

Success story

"Współpraca z Chmurą Krajową zagwarantowała nam właściwy dobór narzędzi Google Cloud, ich konfigurację i optymalizację technologiczną oraz kosztową. Połączenie zaawansowanych rozwiązań Google z kompetencjami zespołu wdrożeniowego pozwoliło znacznie unowocześnić Booksy, w stosunkowo krótkim czasie, biorąc pod uwagę rozmiary tego projektu."

Paweł Sobkowiak

CTO Booksy

Logotyp Booksy

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami