Chmura Krajowa dołączyła do Cloud Elite, programu skierowanego dla partnerów Microsoft. Jego celem jest rozwój istotnie liczących się obecnie na rynku kompetencji w dziedzinie rozwiązań chmurowych. Uczestnictwo w programie daje pracownikom OChK możliwość przeszkolenia się oraz zdobycia zaawansowanej wiedzy z zakresu wykorzystania usług Microsoft Azure, Microsoft 365 i Microsoft Dynamics 365.

Skuteczne przejście przez proces transformacji cyfrowej wymaga indywidualnego podejścia i odpowiednio zaplanowanej strategii. Kluczowe jest dobranie właściwych rozwiązań z zakresu zaawansowanej analityki danych, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, optymalnych dla danej branży i etapu rozwoju firmy. Dzięki odpowiednio wykształconym pracownikom, posiadającym kompleksową znajomość technologii chmurowych, Chmura Krajowa może jeszcze lepiej i efektywniej wspierać polskie przedsiębiorstwa i instytucje w sprawnej migracji do chmury.

“Każda transformacja cyfrowa składa się z dwóch kluczowych elementów. Jednym z nich jest technologia, ale tym strategicznym ogniwem, który napędza proces zmiany są pracownicy. Trzeba w nich inwestować i wzmacniać ich kompetencje. To oni stanowią o sukcesie firmy. To dzięki ich kompetencjom możemy wdrażać nowe rozwiązania cyfrowe. Cieszymy się z naszego udziału w programie Cloud Elite, bo jako doradca i partner transformacyjny chcemy wspierać kolejne polskie przedsiębiorstwa w osiąganiu przez nie dojrzałości cyfrowej.” - mówi Jerzy Dąbrówka, Head of Product and Practices w Chmurze Krajowej.

“Istotnym obszarem inwestycji Microsoft w Polsce jest inwestycja w Partnerów i ich kompetencje z zakresu usług chmurowych. To Partnerzy odgrywają bowiem kluczową rolę we wsparciu Klientów w ich drodze do cyfrowej transformacji. Dlatego też nasze strategiczne partnerstwo z Operatorem Chmury Krajowej zakłada zbudowanie eksperckiej wiedzy z zakresu transformacji cyfrowej, specyficznej dla Klientów z różnych branż i segmentów rynku. Chmura Krajowa, dołączając do elitarnego grona: Cloud Elite, zyskuje dostęp do dedykowanego programu szkoleń i certyfikacji, który umożliwi uzyskanie wysokiego poziomu wiedzy niezbędnej do realizacji projektów w Polsce.” – mówi Anna Filutowicz, Partner Channel Development Lead, Microsoft.

W ramach programu Cloud Elite oferowane są szkolenia podstawowe na poziomie Fundamentals AZ-900, MS-900, MB-901 oraz ścieżki zaawansowane na poziomie Associate i Expert.

Warsztaty i szkolenia zostaną zakończone egzaminem, który potwierdza posiadane przez pracowników kompetencje w danym obszarze, a co za tym idzie umiejętności efektywnego wykorzystania technologii Microsoft.