Dlaczego
Chmura Krajowa?

Chmura Krajowa jest dziś najbardziej wyspecjalizowanym dostawcą rozwiązań chmury obliczeniowej na polskim rynku. Naszym celem jest przyspieszenie cyfrowej transformacji polskich przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Cyfryzacja zwiększa tempo rozwoju, obniża koszty działania i zapewnia narzędzia, dzięki którym przedsiębiorstwa zwinnie wprowadzają innowacje, dostosowując produkty i usługi do szybko zmieniających się oczekiwań rynku. Aby organizacja mogła tak działać, potrzebuje dobrze przygotowanej i skutecznie przeprowadzonej cyfrowej transformacji.

Chmura obliczeniowa jest niezbędnym elementem tego procesu, ponieważ coraz więcej nowoczesnych technologii rozwija się wyłącznie w środowisku chmurowym. Chmura ściśle wiąże wydatki z faktycznie wykorzystywanymi zasobami. Zapewnia skalowalność, zwiększa niezawodność i bezpieczeństwo środowiska IT. Wspiera wykorzystanie zwinnych metodyk i umożliwia automatyzację powtarzalnych procesów. Stosowanie podejścia cloud native, w którym zwinne aplikacje i systemy są rozwijane od podstaw w chmurze, przyspiesza implementację nowych projektów i proces ciągłego doskonalenia wdrożonych już rozwiązań.

Multicloud

Działamy w modelu multicloud oferując zarówno usługi świadczone z własnej Platformy Chmury Krajowej, jak i rozwiązania globalnych dostawców chmury publicznej. To połączenie zapewnia klientom swobodę wyboru między dostępnymi wariantami adopcji rozwiązań chmurowych. Pomagamy optymalizować procesy i koszty IT skracając czas realizacji projektów i zwiększając efektywność działania. W tym modelu wykorzystanie chmury obliczeniowej nie tylko umożliwia transformację, ale także daje szansę na kreację nowej wartości w każdej organizacji.

Transformacja

Wspieramy przedsiębiorstwa i instytucje w realizacji cyfrowych strategii, wspólnie projektując ich indywidualną drogę do chmury. Świadczymy usługi migracji i transformacji architektury IT. Doradzamy w doborze rozwiązań z zakresu zaawansowanej analityki danych, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, optymalnych dla danej branży i etapu rozwoju. Ważną rolę w tym procesie odgrywa rozwój kompetencji chmurowych w transformujących się organizacjach, wsparty wiedzą i doświadczeniem naszych ekspertów z zespołów Cloud Native, Data/AI i Infrastructure oraz programem warsztatów, szkoleń i certyfikacji.

Bezpieczeństwo

Jesteśmy zaufanym partnerem. Zaawansowane bezpieczeństwo jest fundamentem naszych działań zarówno w sferze cyfrowych zabezpieczeń, procedur działania, jak i fizycznego bezpieczeństwa w centrach przetwarzania danych. Takie podejście stosujemy w całym łańcuchu dostarczania rozwiązań chmurowych, w ścisłej współpracy z globalnymi i krajowymi partnerami. Nasze mechanizmy bezpieczeństwa są oparte na uznanych normach i najwyższych standardach: ISO 27001, ISO 22301, ISO 27017, ISO 27018 oraz CSA STAR. Ich stosowanie wzmacnia naszą kulturę organizacyjną i pomaga budować portfolio bezpiecznych produktów i usług.

Zgodność

Działamy na podstawie prawa polskiego i zapewniamy pełną zgodność regulacyjną. Ma to szczególne znaczenie dla podmiotów, które podlegają specyficznym uwarunkowaniom prawnym, w tym dotyczącym lokalizacji danych. Zawierając umowy o strategicznych partnerstwach z globalnymi dostawcami chmury publicznej dbamy o to, by ich centra danych powstawały w Polsce. Regiony naszych partnerów, Google i Microsoft, zlokalizowane w Warszawie będą świadczyły usługi dla klientów z Polski i pozostałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.


Nasz zespół

Chmura Krajowa to zespół ponad stu wysokiej klasy ekspertów. Są wśród nas inżynierowie i architekci z bogatym doświadczeniem w budowie rozwiązań IT w środowisku chmurowym, specjaliści od cyfrowej transformacji i cyberbezpieczeństwa.
Pracujemy w interdyscyplinarnych zespołach projektowych skoncentrowanych na realizacji wspólnie zdefiniowanych celów. W naszej strukturze mamy zespoły Praktyk budowane wokół obszarów Cloud Native, Data/AI i Infrastructure. Razem tworzą klamrę, która łączy różne obszary działania i jest merytorycznym zapleczem projektów realizowanych wewnątrz organizacji oraz bezpośrednio z klientami.

Cenimy otwartość, konstruktywny dialog, kulturę dzielenia się wiedzą i wymiany doświadczeń oraz chęć ciągłego rozwijania indywidualnych kompetencji. Ich suma tworzy wartość dodaną i wzmacnia siłę naszej organizacji. Chmura Krajowa łączy najnowsze technologii i ludzi, którzy potrafią je wykorzystać. Razem skutecznie pomagamy przedsiębiorstwom i instytucjom publicznym w procesach transformacji cyfrowej.

Nasza historia

Chmura Krajowa powstała z inicjatywy PKO Banku Polskiego i Polskiego Funduszu Rozwoju. Intencją naszych założycieli i obecnych udziałowców było stworzenie platformy technologicznej, która będzie będzie stymulowała rozwój innowacji w polskich przedsiębiorstwach oraz umożliwi optymalizację procesów związanych z budowaniem nowoczesnej administracji publicznej. Spółka została utworzona w 2018 roku.

Nasze władze

Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd

Michał Potoczek Prezes Zarządu Dariusz Śliwowski Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Adam Marciniak Przewodniczący Rady Nadzorczej
Antares Gryczan Członek Rady Nadzorczej
Rafał Kozłowski Członek Rady Nadzorczej
Anna Sadowska Członek Rady Nadzorczej

Partnerzy

Współpracujemy z czołowymi dostawcami technologii i usług IT. Dzięki szerokiej gamie partnerów oferujemy kompleksowe usługi, oparte o najlepsze dla danego sektora rozwiązania.

Partner strategiczny

Dowiedz się więcej

Partner strategiczny

Pozostali partnerzy

Dołącz do nas

Wypełnij formularz, a otrzymasz od nas na adres e-mail ankietę, która pozwoli nam określić możliwości współpracy.

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami