Grafika przedstawiająca funkcjonowanie chmury obliczeniowej w systemie Chmury Krajowej

Chmura Krajowa jest dziś najbardziej wyspecjalizowanym dostawcą rozwiązań chmury obliczeniowej na polskim rynku. Naszym celem jest przyspieszenie cyfrowej transformacji polskich przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Cyfryzacja zwiększa tempo rozwoju, obniża koszty działania i zapewnia narzędzia, dzięki którym przedsiębiorstwa zwinnie wprowadzają innowacje, dostosowując produkty i usługi do szybko zmieniających się oczekiwań rynku. Aby organizacja mogła tak działać, potrzebuje dobrze przygotowanej i skutecznie przeprowadzonej cyfrowej transformacji.

Chmura obliczeniowa jest niezbędnym elementem tego procesu, ponieważ coraz więcej nowoczesnych technologii rozwija się wyłącznie w środowisku chmurowym. Chmura ściśle wiąże wydatki z faktycznie wykorzystywanymi zasobami. Zapewnia skalowalność, zwiększa niezawodność i bezpieczeństwo środowiska IT. Wspiera wykorzystanie zwinnych metodyk i umożliwia automatyzację powtarzalnych procesów. Stosowanie podejścia cloud native, w którym zwinne aplikacje i systemy są rozwijane od podstaw w chmurze, przyspiesza implementację nowych projektów i proces ciągłego doskonalenia wdrożonych już rozwiązań.

multicloud

Multicloud

Działamy w modelu multicloud oferując zarówno usługi świadczone z własnej Platformy OChK, jak i rozwiązania globalnych dostawców chmury publicznej. To połączenie zapewnia klientom swobodę wyboru między dostępnymi wariantami adopcji rozwiązań chmurowych. Pomagamy optymalizować procesy i koszty IT skracając czas realizacji projektów i zwiększając efektywność działania. W tym modelu wykorzystanie chmury obliczeniowej nie tylko umożliwia transformację, ale także daje szansę na kreację nowej wartości w każdej organizacji.

transformation

Transformacja cyfrowa

Wspieramy przedsiębiorstwa i instytucje w realizacji cyfrowych strategii, wspólnie projektując ich indywidualną drogę do chmury. Świadczymy usługi migracji i transformacji architektury IT. Doradzamy w doborze rozwiązań z zakresu zaawansowanej analityki danych, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, optymalnych dla danej branży i etapu rozwoju. Ważną rolę w tym procesie odgrywa rozwój kompetencji chmurowych w transformujących się organizacjach, wsparty wiedzą i doświadczeniem naszych ekspertów oraz programem warsztatów, szkoleń i certyfikacji.

safety

Bezpieczeństwo danych

Jesteśmy zaufanym partnerem. Zaawansowane bezpieczeństwo jest fundamentem naszych działań zarówno w sferze cyfrowych zabezpieczeń, procedur działania, jak i fizycznego bezpieczeństwa w centrach przetwarzania danych. Takie podejście stosujemy w całym łańcuchu dostarczania rozwiązań chmurowych, w ścisłej współpracy z globalnymi i krajowymi partnerami. Nasze mechanizmy bezpieczeństwa są oparte na uznanych normach i najwyższych standardach: ISO 27001, ISO 22301, ISO 27017, ISO 27018. Ich stosowanie wzmacnia naszą kulturę organizacyjną i pomaga budować portfolio bezpiecznych produktów i usług.

compliancy

Zgodność z regulacjami

Działamy na podstawie prawa polskiego i zapewniamy pełną zgodność regulacyjną. Ma to szczególne znaczenie dla podmiotów, które podlegają specyficznym uwarunkowaniom prawnym, w tym dotyczącym lokalizacji danych. Zawierając umowy o strategicznych partnerstwach z globalnymi dostawcami chmury publicznej dbamy o to, by ich centra danych powstawały w Polsce. Regiony naszych partnerów, Google i Microsoft, zlokalizowane w Warszawie będą świadczyły usługi dla klientów z Polski i pozostałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.


Zespół Chmury Krajowej

Chmura Krajowa to zespół ponad stu pięćdziesięciu wysokiej klasy ekspertów, których umiejętności i doświadczenie mogą być wykorzystane przy realizacji każdego projektu transformacyjnego. Koncentrujemy się na dostarczaniu organizacjom usług dodanych, które są naszym wyróżnikiem na rynku. Pomagamy w doborze technologii, budowaniu planu transformacji, projektowaniu architektury oraz migracji dotychczasowych aplikacji, ale także w budowie, rozwoju i utrzymaniu natywnych rozwiązań w chmurach publicznych oraz monitorowaniu i zapewnieniu bezpieczeństwa środowiska IT. Budujemy też kompetencje chmurowe po stronie klienta. Dzięki temu organizacje z którymi współpracujemy mogą w pełni wykorzystać potencjał chmury w realizacji swojej strategii biznesowej.

Pracujemy w interdyscyplinarnych zespołach projektowych. Cenimy otwartość, konstruktywny dialog, kulturę dzielenia się wiedzą i wymiany doświadczeń oraz chęć ciągłego rozwijania indywidualnych kompetencji. Ich suma tworzy wartość dodaną i wzmacnia siłę naszej organizacji. Chmura Krajowa łączy najnowsze technologii i ludzi, którzy potrafią je wykorzystać. Razem skutecznie pomagamy przedsiębiorstwom i instytucjom publicznym w procesach transformacji cyfrowej.

Historia

Chmura Krajowa powstała w 2018 roku z inicjatywy PKO Banku Polskiego i Polskiego Funduszu Rozwoju. Intencją naszych założycieli i obecnych udziałowców było stworzenie platformy technologicznej, która będzie będzie stymulowała rozwój innowacji w polskich przedsiębiorstwach oraz umożliwi optymalizację procesów związanych z budowaniem nowoczesnej administracji publicznej.

Władze

Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd

Michał Potoczek Prezes Zarządu Marcin Dzienniak Członek Zarządu Paweł Ławecki Członek Zarządu Krystian Najbert Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Bartłomiej Pawlak Przewodniczący Rady Nadzorczej Artur Cieślar Członek Rady Nadzorczej Anna Sadowska Członek Rady Nadzorczej Ilona Wołyniec Członek Rady Nadzorczej
Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami