Bezpieczeństwo - Certyfikaty

Certyfikacja Chmury Krajowej gwarantuje zgodność z normami i standardami bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo informacji klientów korzystających z usług Chmury Krajowej jest dla nas priorytetem. Dlatego wdrożyliśmy, utrzymujemy i doskonalimy Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Ciągłości Działania.
Działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych klientów poddajemy regularnym audytom wewnętrznym, a także audytom zewnętrznym wykonywanym przez niezależną jednostkę certyfikującą.

Bezpieczeństwo usług Chmury Krajowej jest potwierdzone certyfikatami zgodności z międzynarodowymi normami:

IS 725141

IS 725141

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji
BCMS 725145

BCMS 725145

Systemy zarządzania ciągłością działania
CLOUD 725143

CLOUD 725143

Praktyczne zasady zabezpieczenia informacji na podstawie ISO/IEC 27002 dla usług w chmurze
PII 725144

PII 725144

Praktyczne zasady ochrony danych identyfikujących osobę w chmurach publicznych działających jako przetwarzający dane osobowe
STAR 725147

STAR 725147

Poświadczenie bezpieczeństwa danych w chmurze obliczeniowej w ramach dostosowania normy ISO/IEC 27001 do specyfiki cloud computing

Certyfikaty te są potwierdzeniem, że:

Chmura Krajowa jest odpowiedzialnym i godnym zaufania partnerem, któremu można bezpiecznie powierzyć dane organizacji.

Chmura Krajowa zarządza informacjami o firmie i klientach w sposób dojrzały, bezpieczny, oparty na okresowych ocenach ryzyka.

Chmura Krajowa skutecznie wdrożyła najlepsze międzynarodowe praktyki bezpieczeństwa i ciągłości działania.

Chmura Krajowa w powyższym zakresie, spełnia wymagania dostawcy usług chmurowych wskazane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Chmura Krajowa jest gwarantem minimalizacji ryzyk biznesowych w zakresie bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania.